POPÜLER KATEGORİLER

REKLAM KULLANIM KURALLARI

   Yalnızca www.findmare.com ilan verme kurallarına uygun ilanlar Platform üzerinden reklam alabilir.

    Findmare, reklam kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler Platformda yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır. 

    Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan reklam ödemelerinin iadeleri ödemenin olduğu yöntemle iade edilir.

    Alınan her reklam, ait olduğu ilan için geçerlidir. Başka bir ilana devredilemez. Reklam alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

    Reklam satın alınan her ilan, Findmare onayına düşer. Reklam yayın süresi ilan onaylanıp yayınlandığı andan itibaren başlar.

    İlan en az reklam satın alınan süre kadar yayında kalır. İlanın normal süresi içinde satın alınan reklamlar, ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

    Alt kategori veya filtreleme uygulandıktan sonra, reklamların konumları ilanların uygunluk durumuna göre ayarlanır. Reklam alan ilanların öncelik sırası şu şekildedir.

              -Anasayfa Reklamı

              -Kategori Reklamı

              -Üst Sıra Reklamı

    Fotoğraflar, hesap sahibi adı, cep telefonu da dahil olmak üzere ilan içeriğinde bulunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri teşkil edebilecek ve hesap sahibi tarafından Platforma girilen veriler Findmare tarafından Reklam uygulanması amacıyla toplanmaktadır. Hesap Sahibi bu verilerin toplanmasının reklam uygulamasının kullandırılabilmesi için zorunlu bir unsur olduğunu, aksi takdirde bu hizmetten yararlanmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Platform üzerinde yer alan Aydınlatma Metnini okuyabilirsiniz.

    Reklamlarda fotoğrafı belirlenemeyen ya da fotoğraf yüklenmemiş olan ilanlarda ilan gösterim alanında “Bu ilana ait fotoğraf yoktur” ibaresi yer alır.

    Ürün için reklam alındıktan sonra reklam süresi bitmeden ürün satılması durumunda ne kadar süre içinde ürün satılsa dahi para iadesi yapılmaz. Reklam onaylandıktan sonra  reklam iadesi yapılamaz.

    Aşağıdaki durumlarda reklam ücreti iade edilir:

    İlan ve Reklam onaylanma sürecinde yapılan kontrollerde ilanın yayınlanmamasına karar verilmesi veya kaldırılması durumunda

    Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

    Findmare’den kaynaklanan teknik hatalar (İlanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememesi vb.) halinde.

    Aşağıdaki durumlarda ise reklam ücreti iade edilmez:

    Reklam onaya çıktıktan ve yayınlanmaya başladıktan sonra, süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

    Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde reklam satın alınmış ilanın, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) kurallara uygunsuz duruma gelmesi halinde.

    Kullanıcının hesap sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı Findmare tarafından hesabının kapatılması durumunda.