POPÜLER KATEGORİLER

KULLANIM KOŞULLARI

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

       Findmare’ e hoş geldiniz! 
Lütfen “www.findmare.com” alan adlı internet sitesini ve bu siteye bağlı çalışan mobil uygulamaları kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.
www.findmare.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamalar belge boyunca Platform olarak anılacaktır) ve/veya Hesap Sahibi olarak, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullarında belirtilen ve Platformda bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Platformda belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen sistemlerimizi kullanmaktan vazgeçiniz.

     1.1 İşbu Platformun sahibi “Suluova Organize Sanayi Bölgesi Sokak:6 No:2 Suluova/ Amasya” adresinde mukim BULUT SİSTEM DİJİTAL DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.’dir (Belge boyunca Findmare olarak anılacaktır) Platformda sunulan ve işbu Kullanım Koşullarının 3. maddesinde belirtilen hizmetler, Findmare tarafından sağlanmaktadır.

     1.2 Findmare işbu Kullanım Koşullarını, Platformda yer alan her tür bilgi ve içeriği kullanıcıya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.findmare.comda yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Platform hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde Platforma erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanım Koşullarını ve Findmare tarafından işbu Kullanım Koşullarında yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları www.findmare.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; platformu kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.


2. TANIMLAR


Platform: www.findmare.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan hizmetlerini sunulduğu internet sitesi ve mobil uygulamalar.

Kullanıcı: Platforma erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Hesap Sahibi: Platformda hesabı olan ve Platform dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı

Findmare Hizmetleri (Hizmet): Platform içerisinde Hesap Sahibinin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Findmare tarafından sunulan uygulamalardır. Findmare, Platform içerisinde sunulan Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Hesap Sahibinin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Platformdan  Hesap Sahibine duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Platformda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik: Platformda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

Findmare Arayüzü: Findmare ve Hesap Sahibi tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Findmare veri tabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Findmare’e ait olan tasarımlar içerisinde Platformda üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

Findmare Veri Tabanı: Platform dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Findmare’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.


3. FINDMARE HİZMETLERİ


     3.1 Findmare, Hesap Sahibi tarafından Findmare Veri Tabanına yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle Findmare Veri Tabanı üzerinden Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

     3.2 Findmare, Platformda içerisinde Kullanıcıların, Hesap Sahibi ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

     3.3 Findmare, Platform dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

     3.4 Findmare, Platform dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Platform dahilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Findmare, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.


4. FINDMARE PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER


     4.1 KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

          4.1.1 Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi onaylamak ve kendisine ait bir hesap (“Kullanıcı Hesabı”) oluşturmak suretiyle Site veya mobil uygulamaya üye olur.

          4.1.2 Sözleşme Koşulları’nı kabul edip ve onaylayarak:

                 A- Findmare’e yanlış veya yanıltıcı bilgi vermeyeceğinizi,
                        B- Kendisine ait olmayan Kullanıcı Hesabını bu kullanıcıdan izinsiz olarak kullanmayacağınızı veya kullanmaya çalışmayacağınızı,
                 C- Platform üzerinden yasadışı, çalıntı, sahte, yanıltıcı, karalayıcı, taciz edici, küfürlü, müstehcen veya diğer şekilde itiraz edilebilir içerikler göndermeyeceğinizi, yüklemeyeceğinizi, iletmeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı veya başka bir şekilde erişime sunmayacağınızı,
                 D- Platform üzerinde nefret veya şiddet içeren içerikler ya da herhangi bir ceza yasasını, yürürlükteki diğer yasaları veya üçüncü taraf haklarını ihlal edecek veya bunlara teşvik edecek faaliyette bulunmayacağınızı,
                 E- Platformu suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı amacıyla kullanmayacağınızı,
                 F- Başka birine ait bir Kullanıcı Hesabı izlenimi veren veya yanıltıcı isimlerle Kullanıcı Hesapları oluşturmayacağınızı,
                 G- Platformu kullanıcıların ürün ve hizmetlerden faydalanması engelleyebilecek veya olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmayacağınızı,
                 H- Platformun işleyişini ve hizmetlerini engelleyebilecek, devre dışı bırakabilecek şekilde Platformu kullanmayacağınızı,
                 I- Platforma, ürünlerine veya hizmetlerine hasar verebilecek veya bunları kullanılamaz hale getirebilecek herhangi bir yazılımı geliştirmeyeceğinizi, kullanmayacağınızı veya yaymayacağınızı,
                 J- Tersine mühendislik yapmayacağınızı, Platformun kaynak kodlarına erişme veya bunları keşfetmeye yönelik girişimlerde bulunmayacağınızı,
                 K- Platformu sermaye piyasası veya bankacılık mevzuatına tabi ürün ve hizmetleri sunmak, pazarlamak, işleme açmak, bu yönde işlem gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesini vaat etmek üzere kullanmayacağınızı,
                 L- Sözleşme Koşulları’nı aykırı işlem, eylem ve faaliyetlerde bulunmayacağınızı,
                 M- Sözleşme belirtilen sorumluluk ve riskleri anladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

          4.1.3 PLATFORMU KULLANARAK, BU KULLANIM KOŞULLARI’NI ONAYLAMAK İÇİN GEREKLİ OLAN YASAL YAŞTA OLDUĞUNUZU (18) DOĞRULAMIŞ OLUYORSUNUZ. Findmare tarafından, 18 yaşından küçük olduğunuz veya ehliyetinizin bulunmadığının anlaşılması halinde, işbu Kullanım Koşulları veya tarafınızla kurulmuş sair sözleşmeler Findmare tarafından haklı nedene dayalı olarak ve herhangi bir tazmin yükümlülüğü bulunmaksızın derhal feshedilebilecektir. Findmare, bu hükmün ihlali halinde, münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, Hizmet sunmayı reddetme, kullanıcı hesabını iptal etme, paylaşılan içerikleri silme veya düzeltme ya da işbu Kullanım Koşullarını veya tarafınızla kurulmuş sair sözleşmeleri feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

          4.1.4 Kullanıcılar, sadece tek bir Kullanıcı Hesabına sahip olabilir. Findmare, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, Sözleşmeyi tek taraflı feshederek Kullanıcı Hesabını, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Yine Findmare, bu kişiye bundan sonra Kullanıcı Hesabı açmama hakkını haizdir. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.

          4.1.5 Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Findmare’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

          4.1.6 Kullanıcılar, kendi üyelik bilgilerinin, e-posta adreslerinin, şifrelerinin, Kullanıcı Hesabının ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasından veya bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğacak zararlar için Kullanıcı, Findmare’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Findmare’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

          4.1.7 Kullanıcının Platformu kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet Kullanıcıya aittir. Şirket’in işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde BULUT SİSTEM DİJİTAL DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK A.Ş yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i ve anılan kişileri gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

          4.1.8 Platform, Hesap Sahibi tarafından Findmare Veri Tabanına yüklenen İçeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Findmare, Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve İçeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve İçerikler dolayısıyla Findmare’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü Findmare’ in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Kullanıcılar kabul ve beyan etmektedir.

         4.1.9 Kullanıcı Platform dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

         4.1.10 Kullanıcılar Platformda dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Findmare’ in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

         4.1.11 Kullanıcılar, Platform dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Hesap Sahibi veya Findmare’ in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Hesap sahibi tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
 
         4.1.12 Findmare, 5651 Sayılı Yasa uyarınca Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesine sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların Platformda üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. 
 
         4.1.13 Platformda üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Findmare’ in Kullanım Koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Findmare’ in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

         4.1.14 Platformun bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, Platformdan iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Siteye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar Findmare’ in takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi Findmare, gerekli gördüğü hallerde ancak Hesap Sahibinin kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapmasından sonra Platformun kullanımına izin verilebilir. Sitenin ve Platformdaki içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Findmare’ in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; Findmare, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir. 
          4.1.15 Kullanıcı tarafından Platformun suç gelirlerinin aklanmasının ve terör finansmanın önlenmesine ilişki hukuki düzenlemeler dahil Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda Kullanıcı doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından Kullanıcı Hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. hususları nedeniyle Şirket, bu kişinin yeniden Kullanıcı Hesabı açmasını süresiz olarak yasaklama hakkını haizdir.
          4.1.16 Kullanıcı istediği zaman Kullanıcı Hesabını kapatarak Platform’dan faydalanmayı durdurabilir.

     4.2 FINDMARE’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

          4.2.1 Findmare, Alıcı ve Satıcı arasında işlemleri kolaylaştıran bir NFT pazaryeri Platformu’dur. Findmare, Alıcı ve Satıcı veya herhangi bir kullanıcı arasındaki bir anlaşmaya taraf değildir.

          4.2.2 Findmare, Platformdaki herhangi bir Kullanıcının yayınladığı kullanıcı içeriklerinin içeriğinden, doğruluğundan veya uygunluğundan Kullanıcıya ve diğer üçüncü taraflara karşı sorumlu veya yükümlü değildir.

          4.2.3 Findmare, şüpheli görülmesi halinde kullanıcıların üyelikleri ve Platformu kullanarak gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve şüpheli görülen işlemleri resmi mercilere bildirme haklarına sahiptir.

          4.2.4 Kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai hiçbir zarardan Findmare sorumlu tutulamaz.

          4.2.5 Findmare, kripto varlık alım-satım platformlarından ve kripto varlık ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden, banka ve finans kurumlarından bağımsız bir girişim olup hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi ve halefi değildir. Bu nedenle Kullanıcıların, Findmare ve/veya Findmare’in sahip olduğu site ve değerlere atıfta bulunsa dahi başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden Findmare sorumlu tutulamaz.

          4.2.6 Findmare, Platformun sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen Platformun herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Findmare sorumlu tutulamaz.

          4.2.7 Findmare, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. Findmare aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Platformun hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Findmare süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için iş birliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

          4.2.8 Findmare, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, ADS reklamlarının Findmare’e yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

          4.2.9 Findmare, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve Findmare Arayüzünü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Findmare üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Findmare tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Findmare’ in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

          4.2.10 Platformda verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan Findmare’ in sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

          4.2.11 Şirket, destek hizmetlerini yalnızca https://www.findmare.com internet adresi üzerinden ve info@findmare.com elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu adres dışında Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçları ve forumlar üzerinden destek hizmeti verilmemektedir.


5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 


       Bu Platformda dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Platformun (sınırlı olmamak kaydıyla Findmare Veri Tabanı, Findmare Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte Findmare’ in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Findmare’ e ait ve/veya Findmare tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Findmare hizmetlerini, Findmare bilgilerini ve Findmare’ in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Findmare’ in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde Findmare tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Findmare’ in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

       Platform’daki her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde izne tabidir. İçerik, Platformda bulunan her türlü bilgi ve sair materyaller sadece gerekli izinlerin alınması kaydıyla ve izin verilen şart ve koşullarda kullanılabilir, önceden izin alınmaksızın üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Kullanıcı “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”, “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu”, “551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümde Kararname”, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu” ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Findmare’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkı saklıdır.

       İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Findmare tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde Findmare; Findmare hizmetleri, Findmare bilgileri, Findmare telif haklarına tabi çalışmaları, Findmare ticari markaları, Findmare ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.


6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


       Findmare ile Kullanıcı arasında Platform üzerinden yapılan sözlü veya yazılı tüm görüşmeler, bilgi, belge veya görsel paylaşımı işbu Kullanım Koşullarında yer alan hükümlere uygun olarak gizlilik esasına tabidir. Kullanıcı, Findmare tarafından kendisiyle paylaşılan, Platformu ziyaret eden kişilerin bilgisine aleni olarak sunulanlar hariç olmak üzere, hiçbir bilgi, belge veya görseli gerek ticari amaçlarla gerek ise kendisi veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanmamayı, işbu Kullanım Koşullarının tarafı olmayan üçüncü kişilere açıklamamayı, paylaşmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, Findmare ile arasında kurulan sözleşme ilişkisinin ve/veya yapılan görüşmelerin ticari bir amaç taşımadığının bilincinde olup, Findmare tarafından kendisi ile paylaşılan tüm bilgiler Kullanıcıya özgüdür ve Kullanıcı tarafından büyük bir gizlilik yükümlülüğü ile korunmalıdır. Kullanıcının Findmare’den veya Platformdan elde ettiği, gizlilik niteliğini haiz bu bilgileri ticari amaçlarla, işbu Kullanım Koşullarına konu NFT alım-satım ilişkisinin sınırlarını aşan şekilde kullandığının tespit edilmesi halinde, Findmare’in ilgili yasal mevzuattan doğan her türlü talep ve dava hakkı saklıdır.

       Kullanıcıya ait bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili ikincil mevzuat ve düzenlemelere uygun şekilde elde edilmekte ve işlenmektedir. Şirket, Site ve Kullanıcı ile ilgili bilgileri, işbu Kullanım Koşullarının eki ve ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

       Kullanıcının kişisel veri niteliğine haiz ve kendisi tarafından Findmare aracılığıyla paylaşılan bilgileri, Findmare tarafından Platformun fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmaktadır. Kullanıcı, bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve açıklanmasının öncelikle Platformun işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Platformda sunulan hizmetlerden yararlanmasının kısmen veya tamamen mümkün olmayabileceğini kabul eder.

       Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Findmare’in veri işleme süreçleri hakkında detaylı bilgi için Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, Çerez Politikası ve ilgili dokümanlara Platform üzerinden ulaşabilirsiniz.

7. ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILARI

     7.1 Platformda, üçüncü taraflara ait veya onlar tarafından işletilen başka sitelere ("Harici Siteler") yönlendiren bağlantılar yer alabilir. Söz konusu üçüncü taraf, Fİndmare ile iş ilişkisi içerisinde olsa bile Findmare bu Harici Sitelerin kontrolüne sahip değildir. Bu tür sitelerin hepsi Findmare’ den tamamen bağımsız, kendilerine ait gizlilik politikalarına, veri toplama uygulamalarına ve kullanım koşullarına sahiptir.

     7.2 Findmare, bu tür bağımsız politika veya uygulamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ve/veya kullanım koşullarından sorumlu değildir. Bağlantıları verilen bu siteler sadece sizin rahatınız için olup bunlara erişmekle ilgili her türlü risk size aittir.

     7.3 Bağlantılar, bu tür Harici Sitelerde gösterilen ya da bunlar aracılığıyla erişilen herhangi bir ticari marka, ticari isim, hizmet markası, tasarım, logo, sembol ya da başka telifli materyale Findmare’in sponsor olduğu, onayladığı, bunların Findmare ile ilgili veya ilişkili oldukları ya da Findmare’in bunları yasal olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez.


8. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER


       Findmare, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda Platformda ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu Kullanım Koşulları Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


9. MÜCBİR SEBEPLER


       Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Findmare’ in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Findmare’ in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.


10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI


     Uygulanabilir yasaların izin verdiği en geniş ölçüde:

          10.1 Findmare, herhangi bir sözleşme, (ihmal dahil) haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya başka bir kavram tahtında, kar kaybı, veri kullanımı, diğer maddi olmayan varlıkların kaybı, (herhangi bir sunumun üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi dahil) sunum güvenliğinin kaybına ilişkin zararlar dahil, herhangi bir dolaylı, arızi, bağlı, özel, emsa veya cezai hiçbir zarardan, bu zarar veya kayıpların olma olasılığı önceden bildirilmiş olsa dahi sorumlu olmayacaktır. 

          10.2 Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Findmare, başka bir hizmet kullanıcısı ile uyuşmazlıklar dahil olmak üzere, sizin hizmeti kullanmanızdan veya kullanamamanızdan veya herhangi bir ürün ilanlarından veya ürün ilanlarına ilişkin işlemlerden veya devirlerden, üçüncü taraf materyallerinden, doğan zararlardan sorumlu olmayacaktır. 

          10.3 Hizmet ve üçüncü taraf materyalleri ile ilgili memnuniyetsizliğiniz için uygulayabileceğiniz tek ve münhasır çözüm hizmeti kullanmayı bırakmaktır.

          10.4 Findmare’ in sözleşmeden, (ihmal dahil) haksız fiilden veya başka türlü ortaya çıkan tüm zarar, kayıp ve dava sebepleri için azami yükümlülüğünün toplamı  eğer hizmeti kullanmanızdan ötürü tarafınızdan şirkete bir ödeme yapılmış ise bu ödemenin toplam miktarı ile sınırlı olacaktır. (Bu bölümdeki veya sözleşmenin başka bir yerindeki) her türlü sorumluluk sınırı (hem Findmare’ in hem bağlı hem de bağlı ortaklıkları hem de ayrı ayrı bunların halefleri ve devralanları için geçerli olacaktır.

          10.5 Uygulanabilir yasaların izin verdiği en geniş ölçüde; Findmare’ i, Bağlı Ortaklıklarını, ayrı ayrı her birinin haleflerini ve devralanlarını; Platformu kullanımınız veya Platform ile bağlantılı olarak faaliyetleriniz (Sunumlar dahil); NFT  İlanları, NFT İlanlarına ilişkin işlemler veya devir veya Hizmetin diğer kullanıcıları ile aranızdaki uyuşmazlıklar; ve bu Sözleşmenin sizin tarafınızdan ihlali veya iddia edilen ihlalinden doğan veya bunlarla bağlantılı tüm iddialar, sorumluluklar, zararlar, hükümler, kararlar, kayıplar, maliyetler, giderler ve ödemeler (avukatlık ücreti dahil) karşında savunmayı, tazmin etmeyi ve zarardan beri kılmayı kabul etmektesiniz.


11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ


       İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.12. YÜRÜRLÜK VE KABUL


       Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.
       Şirket, işbu Sözleşmeyi istediği zaman kendi takdirine bağlı olarak ve/veya mevcut veya gelecekte yürürlüğe girecek Türk kanunları ve düzenlemeleri kapsamında kısmen veya tamamen değiştirmek veya tadil etmek hakkını haizdir. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi kabul ile Findmare tarafından yapılacak bu değişiklikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşmede yapılan/yapılacak herhangi bir değişikliği kabul etmemeniz halinde, Platformdaki üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.